Hestebasert Läring


Heste Basert Læring


Heste Basert Læring ( HBL ) er et velutprøvet erfaringsbasert treningsprogram for enkeltpersoner og familier, samt grupper fra for eksempel organisasjoner, firmaer etc. Utgangspunket for deltageren(e) er at man har et definert problem man ønsker å overvinne innen verbal og non-verbal kommunikasjon, team bygging, ledelse og personlig utvikling og vekst. Det er viktig å understreke at HBL kursene er for alle uansett alder, og at det ikke er nødvendig med tidligere hesterfaring. HBL kursene involverer ikke ridning eller farlige og fysisk krevende aktiviteter.


Målsetningen for HBL kursene er faglig utvikling og personlig vekst, og kursene holdes som seminarer, workshops eller kan kombineres med gårdsferie på Aplagården.

Våre erfaringsbaserte treningsprogram bygger, i likhet med mange andre teambyggings og lærings-program, på en 4 trinns læringsmodell der de fire trinnene er:


Konkret erfaring: utendørsaktiviteter med personlige- og gruppe-utfordringer med hest.

Oppsummering : de individuelle deltagere reflekterer, beskriver, kommuniserer og lærer fra erfaringen.

Konkludering: bruk av modeller og teorier til å trekke konklusjoner fra tidligere og den nye erfaringen.

Aktiv eksperimentering og planlegning : bruke den nye kunnskapen fra tidligere erfaringer.

Det er mange grunner til å benytte hester i treningsprogram for mennesker. Heste Basert Læring ( HBL ) gir oss en ekstra dimensjon som ikke finnes i andre erfaringsbaserte læreprogrammer, nemlig muligheten til å benytte et stort, levende og reagerende vesen som gir et treningsmiljø med konstant skiftende og utviklende erfaringer for deltageren(e). Hesten er det største tamme pattedyret i Europa, og det er en fantastisk følelse og utfordring å få være på team med disse stolte og vakre dyrene som i årtusener har betydd så mye for menneskets utvikling.


Hester er responsive dyr. De har en oppfatning av og et reaksjonsmønster til sine omgivelser. Hester har også like mange individuelle personligheter, fysiske evner og begrensninger som menneskene de jobber med. Det beste av alt, hester gir øyeblikkelig og ærlig feedback som viser oss hva vi må endre for å oppnå et partnerskap for å nå våre mål.


Læring via hester gir et jordnært og ærlig læremiljø der alle deltagere er komfortable med å delta fullt i programmet fordi hester ikke bryr seg om deltagernes stilling, makt, status eller tittel.De er totalt åpne, totalt ærlige og har ingen skjulte agendaer.  Med hester på ditt team kan du føle deg 100% fri til å delta fullt ut. Dine heste-lagkamerater vil lett merke ditt nivå av tillit, trygghet, selvinnsikt og sosiale ferdigheter. Hestene gir oss muligheten til å lære hva vi må endre for å ha suksess i personlige og jobb relasjoner.


Mål setting

Hester kan hjelpe oss i å bestemme og oppnå våre personlige og jobb mål. Imidlertid kan målene kun nås, akkurat som i  relasjoner menneske til menneske, etter at et partnership har blitt etablert. Gode, solide partnership er basert på selvinnsikt og en fast vilje til å  forstå den andre partners perspektiv. Hester kan vise og oppmuntre denne dynamiske prosessen. Hester gir oss umiddelbar og ærlig tilbakemelding, og vil vise oss nøyaktig hva vi behøver å endre for å oppnå de gode, solide partnerships vi trenger for å oppnå både våre profesjonelle og personlige mål.


HBL kursenes skreddersydde lære erfaringer fokuserer på å forbedre evner for grupper, team og enkeltpersoner til å utvikle:


Forhold

Ansvar og ansvarsfølelse

Overvinning av barierrer til vekst og forandring

Kreativitet og nyskapning

Fastlagte rammer og frihet

Tillit, respekt og integritet

Samarbeid og effektiv kommunikasjon

Hesten: et ærlig speil til din sjel

Våre hestepartnere kan og vil være et speil for våre følelser, og derved reflektere  følelsene til deltagerne på HBL kurset. Hester lyver ikke og overvurderer ikke dine virkelige følelser, og de oppfatter sannheten basert på sin vurdering av din adferd og dine følelser. Deres følsomhet til non-verbale stimuli gir dem en utrolig evne til å lese mennesker og reflektere disses mentale sinnstemning  gjennom å gi en observerbar og fysisk respons slik som å legge ørene bakover eller å piske med halen. Hester gir ærlige reaksjoner på din sinnstemning .  Som sosiale dyr gir de en verdifull innsikt i gruppedynamikk og roller. Den følelsesmessige "reflekteringen" , den instinktive sosiale strukturen i flokken og det faktum at hesten er byttedyr er alle faktorer i hesteklasserommet. Å inkludere hester som en del av læreprosessen er en særdeles virkningsfull metode for å involvere mennesker i teamwork, problemløsning, ledelse, kommunikasjon, relasjonsbygging og selvinnsikt. Nettopp på grunn av dette gir Heste Basert Læring ( HBL ) endeløse erfaringer, situasjoner og muligheter for diskusjon, analyse og læring.


Et viktig poeng å understreke er at HBL ikke fokuserer på ridning. Ingen tidligere hesterfaring er nødvendig. I våre treningsprogram utføres ingenting fra sadelen. Istedenfor vil deltagerne delta i en rekke samspill med hestene på marken som vil fokusere på de problemomerådene de er her for å løse. For eksempel, hvis et team fra en organisasjon sliter med hvordan de skal samarbeide effektivt for å nå sine mål, vil det strukturerte samspillet med hester fokusere på kommunikasjon, team bygging og problemløsning relatert til dette. Det vi får fra samspillet med hester kan vi ikke få annet steds fra eller på en annen måte. Hesten gir oss unik tilbakemelding; den svarer tydlig og øyeblikkelig på det deltagerne bringer opp i samspillet.


Ta for eksempel overnevnte team som har problemer med å arbeide sammen. Hvis gruppen ikke har et vellykket samarbeid med å løse en oppgave med hesten vil hesten svare på en måte som kanskje vil vanskligjøre gruppens innsats og derved avsløre gruppens manglende kommunikasjon. Dette avdekker omeråder der de må vise forbedring. Kurslederen vil tolke hestens handlinger som indikatorer på at gruppemedlemmene ikke kontrollerer situasjonen og ikke jobber som et team sammen med hesten som et integrert gruppemedlem.


Dette kaster lys på et annet viktig tilvenningssaspekt ved hesten som benyttes i HBL, FLOKKmentaliteten. Hesten er et byttedyr og flokken spiller en sikkerhetsfunksjon for hesten som gir trygghet og sikkerhet. Gjennom tusener av år som husdyr har hesten vent seg til mennesket som en en del av sin flokk, og har derfor tendens til å reagere på mennesker på samme måte som hestemedlemmer av flokken.


Dette leder oss til det sluttlige aspektet av endringer av relasjoner som hesten kan bidra til. Deltagerne vil lære hvorfor hesten oppfører seg som den gjør i respons til det de bringer inn i samspillet. Deltagernes oppførsel avspeiler seg i hestens oppførsel. En positiv endring i gruppemedlemmenes handlingsmønster vil gi positive endringer i hestens handlingsmønster.


Vanligvis er måten gruppemedlemmene omgås og reagerer med hestene ganske likt måten de omgås og reagerer med sine kunder, medarbeidere, og andre grupper på arbeidsplassen samt med egne familier. Vår evne til å suksessfult kommunisere med hesten gir oss kunnskapen til å lære bedre måter å omgås andre mennesker som vi kommer i kontakt med. Vi er alle del av vår egen flokk, og vi må oppføre oss på en måte som forbedrer livskvaliteten i den mennesklige flokken


Hva er HesteBasert Læring

HesteBasert Læring ( HBL ) er en erfaringsbasert læremodell som benytter hester, ikke som verktøy, men som aktive deltagere som hjelper til med å forstå læreprosessen for de mennesklige deltagere. Ved å observere hesteadferd, og hvordan hestene vil eller ikke vil, reagere på oss, kan vi bedre forstå hvordan vi kan kan bli mer effektive i våre egne mennesklige relasjoner. HBL kombinerer mennesklig og hestetrening og realasjonsprinsipper.


HBL benytter en gruppe modell som bringer sammen en hestespesialist, en trenet gruppeleder samt hester til å hjelpe individuelle kursdeltagere eller grupper. Gjennom en læringsmodell basert på samarbeide og felles erfaringer vil deltagerne  benytte refleksjoner, generaliseringer, erfaringer til å lære.  Den hestebaserte læremodellen hjelper deltagerne til støree innsikt om seg selv og andre ved å delta i aktiviteter med hester og deretter bearbeide følelser, adferd og mønster for å lære hvordan disse relaterer seg til arbeids- eller hjemme-miljø. Selvom HBL kan ligne andre erfaringsbaserte programmer, har HBL den store fordelen av å benytte hester som har like mange personligheter, holdninger og sinnstemninger som menneskene de arbeider med.


I tillegg får man glede av to sterke pedagogiske fordeler ved erfaringsbasert læring:


Deltagerne får sine egne læringsopplevelser før teorien, og får derved en vesentlig forbedring av egen forståelse og innlæring.


Deltagerne får tid til refleksjon over egne erfaringer, opplevelser og utvikling på bakgrunn av de forskjellige øvelsene og oppgavene på kurset.


HesteBasert Læring er en treningsmetodikk, som ved hjelp av hester, gir personlig utvikling og vekst for enkeltpersoner eller grupper.


Hvem er vi?

Aplagården Senter for Heste Basert Læring drives av Eva og Eivind Fogth Lindqvist som begge har mange års erfaring med hester. På Aplagården driver de foruten kursvirksomhet, hesteavl med amerikanske Morgan hester, turistrettet virksomhet med Bo På Landtgård og landbruket som involverer økologisk høyproduksjon samt kjøttproduksjon fra Highland Cattle og sauer.


Eva er lærer og pedagog med en Mastergrad i Adult Education fra University of Southern Maine, USA, og har mange års erfaring fra ulike utdanningsinstitusjoner i Norge og Sverige. Hun har bla. utdannelse som Montessorilærer, og har bred erfaring fra denne pedagogikken som lik HBL også er erfaringsbasert. Hun har flere års erfaring fra USA innen organisasjonsutvikling og har drevet eget datafirma samt et firma for babyutstyr.E                                                     


Hesteinteresse og hest har hun hatt siden 6 årsalderen, og hun har vært aktiv innen dressur, sprang og kjøring. De siste 10 årene har primært vært viet hesteavl og trening, innridning og innkjøring av unghester.


Eivind er siviløkonom med utdannelse i Scotland og USA. Han har mange års ledelseserfaring fra så vel multinasjonale bedrifter som mindre firmaer, og han har drevet eget firma. Han har vært ansvarlig for å restrukturere flere firmaer, bla. i USA der han har jobbet i mange år. Kursvirksomhet er ikke noe nytt da han som management consult i en årrekke har holdt mange kurs bla. innen ledelseutvikling, personlig vekst og  målsetting og styring.


Hester er en stor interesse også for ham, og han har holdt på med hester hele livet etter å ha lært å ri i syvårsalderen. Familien hadde rideskole med til tider mer enn 20 hester og interessen ble vekket der. Han er også aktivt involvert i avlsarbeidet samt kjøring og ridning.


Heste Basert Læringsprogrammer er en naturlig videreføring av begges utdannelse og karierrer, og noe begge brenner for da de kan bedre og berike menneskers liv og karierer gjennom å benytte sine firbente "familiemedlemmer".


"Hester har kompliserte sosiale strukturer og reaksjonsmønster, og hver dag lærer vi noe nytt gjennom å jobbe med dem observasjoner av dere handlingsmønster individuellt og i flokk, sier Eva og fortsetter: Heste Basert Læring er en prosess som aldri slutter selv for oss som lever med hester, og hver dag lærer vi noe nytt om våre handlingsmønster og interaction som flokkmedlemmer. Heste Basert Læring er en fantastisk interessant og lærerik prosess som gir hver kursdeltaker økt selvinnsikt og selvfølelse samt sterkt forbedrede sosiale antenner og kommunikasjonsferdigheter og dermed bedre forutsetninger for å møte forandringer med suksess. Derfor er det en glede å ønske alle velkommen til våre HBL kurser her på Aplagården. Gammel som ung, firmaer, organisasjoner, avdelinger, kolleger, ektepar, single har glede av noen lærerike dager i vakre omgivelser.


Kurser

Vi har et kurs for teambuilding, et kurs for gruppe-kommunikasjon og mål samt et kurs for personlig vekst. Alle kurs og opplegg  skreddersys etter deltagernes mål og ønsker, og gjennomføres i en tett og intim setting og hyggelig miljø. Vi finner små grupper mer hensiktsmessig og effektive, samt at små grupper gir økt trivsel for deltagerne.


E-mail oss på info@aplagarden.se for et skreddersydd opplegg og priser.

Copyright © All Rights Reserved by Aplagården, 52292 Tidaholm, Sweden